Kierowco! Należy ci się ryczałt za nocleg spędzony w kabinie tira

Kierowcy tirów oczywiście nie mają łatwo w czasie przewozów towarów po całej Europie. Jak się nie dawno dowiedziałem zdarza się, że kierowcy Ci są jeszcze dodatkowo wykorzystywani przez swoich pracodawców (oczywiście nie wszystkich). O co chodzi dokładnie? Chodzi o wypłatę zryczałtowanej kwoty za nocleg kierowcy w kabinie tira.

Komu należy się zwrot za nocleg w kabinie tira – każdemu kierowcy który przeciągu ostatnich 3 lat jeździł za granicę jako kierowca i nocował w kabinie (zgodnie z prawem należy się zwrot ryczałtowy za nocleg tak spędzony). Warto wiedzieć na ten temat jak najwięcej i szukać pomocy u prawnika lub szczerze pogadać z szefem na ten temat ponieważ odszkodowania mogą być bardzo dotkliwe dla firmy (kwoty odszkodowań mogą sięgnąć 150 000 złotych). Już dzisiaj sprawdź czy również Ty masz szansę na odzyskanie swojego ryczałtu za noclegi spędzone w samochodzie.

Nadal zastanawiasz się czy warto? Przykładowa wysokość ryczałtów za noc w poszczególnych krajach w Europie w okresie:
do 1 marca 2013 r./od 1 marca 2013 r.:

Austria       –      25/32,5 euro
Belgia        –      40/40 euro
Białoruś     –      20/32,5 euro
Bułgaria     –      20/30 euro
Chorwacja  –      25/31,25 euro
Czechy      –      20/30 euro
Francja      –      30/45 euro
Hiszpania   –      30/40 euro
Litwa          –      20/32,5 euro
Łotwa         –      27,5/33 euro
Niemcy      –      25,75/37,5 euro
Rosja         –      32,5/50 USD
Słowacja    –      17,5/30 euro
Słowenia    –      20/32,5 euro
Szwajcaria –      40/50 CHF
Węgry       –      17,5/32,5 euro
Włochy      –     26,25/43,5 euro
W. Brytania –    35/50 GBP

Dokładne kwoty jakie już zostały zasądzone w tym temacie (źródło: http://ryczaltzanoclegi.pl/)

Sąd Okręgowy w Legnicy (wypłata 72.000 zł)

„W konsekwencji powyższej, trafnej oceny, prawidłowo Sąd I instancji przyjął również, że powodowi za okres sporny przysługuje co do zasady ryczałt za noclegi. Zgodnie z art. 77 (5) §3-4 kp, pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami -w tym także diet- w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę”.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia (wypłata po 30.000 zł dla 4 kierowców)
„W ocenie Sądu, ocena czy powodowie mieli zapewnioną przez stronę pozwaną odpowiednią „wielkość” łóżka do „dobowego i skróconego tygodniowego okresu wypoczynku” pozostaje bez znaczenia w niniejszej sprawie. Podkreślenia wymaga, że jak zostało to ustalone na podstawie zebranego materiału dowodowego, powodowi spali na wyznaczonych przez stronę pozwaną parkingach, często bez zapewnienia węzła sanitarnego, z koniecznością nadzoru samochodu i mienia się w nim znajdującego, bez tzw. „postojowej” klimatyzacji”

Sąd Rejonowy w Ostródzie (wypłata 15.000 zł)
„Sąd Rejonowy podziela przedstawione poglądy, stojąc na stanowisku, że pracodawca, aby mógł zwolnić się z obowiązku zwrotu kosztów noclegu lub wypłaty ryczałtu musiałby stworzyć pracownikowi warunki podobne do domowych bądź hotelowych. W przypadku noclegu w samochodzie musiałaby to być oddzielna jego część, a takie jak sądowi wiadomo z racji rozpoznawania innych podobnych spraw istnieją w samochodach produkcji amerykańskiej. Wówczas kierowca ma stworzone nie tylko warunki w miarę komfortowego snu, ale również odpowiednie warunki sanitarne. Zapewnienie noclegu na łóżku o niewielkiej szerokości, tuż za siedzeniami kierowcy i pasażera, nie stwarzało powodowi odpowiednich warunków wypoczynku.”

Chyba po tych informacjach już jesteś pewny, że jednak warto upomnieć się o swoje. Ciekaw jestem jak duża jest skala tego zjawiska, mi na nią zwrócił uwagę jeden czytelników tego bloga (tym samym przeszukałem dostępne źródła by stworzyć ten art.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *